O státní báňské správě

Působnost, historie, orgány (ČBÚ,OBÚ)

Kariéra

Nabídka služebních a pracovních míst

Nepotřebný majetek

Nabídky na prodej a pronájem majetku státu

Úhrady

Úhrady z dobývacího prostoru a vydobytých nerostů

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky Českého báňského úřadu

E-podatelna

Informace k příjímání datových zpráv a dokumentů

GDPR

Informace ke zpracování Vašich osobních údajů

Opatření proti korupci

Opatření proti korupci - informace pro veřejnost

Projekty

Projekty spolufinancované z prostředků EU

Český báňský úřad v návaznosti na vydávaná usnesení vlády v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky stanovuje s účinností ode dne 12. března 2020 od 00:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 06:00 hod. k zajištění chodu státní báňské správy úřední hodiny takto:

 pondělí od 8:00 hod. do 11:00 hod. a středa od 8:00 hod. do 11:00 hod.

 Stanovené úřední hodiny platí pro styk veřejnosti s podatelnami Českého báňského úřadu a obvodních báňských úřadů. K dosažení cílů nouzového stavu se jedná o jediný osobní kontakt zaměstnanců státní báňské správy s žadateli, s jinými účastníky správních řízení, a dalšími externími osobami na nezbytně nutné úrovni.

Nouzový stav je přitom provázen řadou omezujících opatření, proto nelze některé úkony považovat za neodkladné úřední záležitosti, a proto budou vyřizovány až po ukončení nouzového stavu.

 Mezi úkony, které lze vyřídit až po ukončení nouzového stavu lze považovat např. opakované ověření odborné způsobilosti periodickou zkouškou. Vzhledem k tomu, že může být překročen termín platnosti osvědčení na základě dosavadní zkoušky, považuje se původní zkouška za platnou do nejbližšího termínu přezkoušení po skončení nouzového stavu, nejdéle však na dobu 1 měsíce po skončení nouzového stavu. Podmínkou je podání žádosti před skončením nouzového stavu. O novém termínu přezkoušení budou žadatelé po skončení nouzového stavu neprodleně vyrozuměni tak, aby se mohli dostavit k periodické zkoušce do 1 měsíce od skončení nouzového stavu.

Registry

Závodní dolu,Závodní lomu , Hodnotitelé rizik ukládání odpadů, Hlavní důlní měřiči, Odborní znalci,Databáze báňských projektantů,

Regionální dohody

Regionální dohody o vzájemné spolupráci Oblastních inspektorátů a Obvodních báňských úřadů a o vzájemné spolupráci mezi Státním úřadem inspekce práce a Českým báňským úřadem.

Dobývací prostory

Přehled dobývacích prostorů v České republice je k dispozici ke stažení ve formátu pro program MS Excel (přípona .xls).

Neplatné doklady

Přehled dokladů odborné způsobilosti vydané státní báňskou správou u nichž byla ohlášena ztráta, zničení, odcizení.

Báňská ocenění

Záchranářský záslužný kříž, Rezortní medaile Jiřího Agricoly,Cena za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“

Hornická ročenka

Český báňský úřad připravuje již 26. ročník publikace „Hornická ročenka“.

Registry

Závodní dolu,Závodní lomu , Hodnotitelé rizik ukládání odpadů, Hlavní důlní měřiči, Odborní znalci,Databáze báňských projektantů,

Regionální dohody

Regionální dohody o vzájemné spolupráci Oblastních inspektorátů a Obvodních báňských úřadů a o vzájemné spolupráci mezi Státním úřadem inspekce práce a Českým báňským úřadem.

Dobývací prostory

Přehled dobývacích prostorů v České republice je k dispozici ke stažení ve formátu pro program MS Excel (přípona .xls).

Neplatné doklady

Přehled dokladů odborné způsobilosti vydané státní báňskou správou u nichž byla ohlášena ztráta, zničení, odcizení.

Báňská ocenění

Záchranářský záslužný kříž, Rezortní medaile Jiřího Agricoly,Cena za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“

Hornická ročenka

Český báňský úřad připravuje již 26. ročník publikace „Hornická ročenka“.

Heading Text

hhh