pondělí, 26 říjen 2020 14:38

26. 10. 2020

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o povolení hornické činnosti - otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska kamena Luhov-Brniště-Tlustec v dobývacím prostoru Luhov

pondělí, 26 říjen 2020 09:49

26.10.2020

Napsal(a)

Žádost organizace OKD, a.s. zastoupené společností Báňské projekty, a.s. , Veřejná vyhláška - doručení Oznámení navazujícího správního řízení o odstranění souboru staveb označené jako -  "DEMOLIČNÍ VÝMĚRY - OBJEKTY BÝVALÉ ÚPRAVNY UHLÍ  LAZY" v k.ú. Lazy u Orlové.

Naposledy změněno pondělí, 26 říjen 2020 10:14
pátek, 23 říjen 2020 07:15

Úřední hodiny OBÚ

Napsal(a)
čtvrtek, 22 říjen 2020 17:32

Mimořádné opatření SBS 39632/2020

Napsal(a)

změna úředních hodin OBÚ v Liberci

Naposledy změněno čtvrtek, 22 říjen 2020 18:44
čtvrtek, 22 říjen 2020 17:25

Mimořádné opatření SBS 39592/2020

Napsal(a)

změna úředních hodin OBÚ v Hradci Králové

Naposledy změněno čtvrtek, 22 říjen 2020 18:45
středa, 21 říjen 2020 06:57

21.10.2020

Napsal(a)

Veřejná vyhláška, doručení rozhodnutí o povolení trhacích prací malého rozsahu v lomu Vitošov v DP Lesnice - Vitošov ev. č. 60104, organizaci Vápenka Vitošov s.r.o.

Naposledy změněno středa, 21 říjen 2020 07:02

Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ KRAJŮ JIHOMORAVSKÉHO a ZLÍNSKÉHO se sídlem v Brně.
Posuzovány budou žádosti podané  , tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.

Naposledy změněno úterý, 20 říjen 2020 13:59
úterý, 20 říjen 2020 07:00

20.10.2020

Napsal(a)

Veřejná vyhláška, doručení rozhodnutí o povolení trhací práce velkého rozsahu v lomu Vitošov, v DP Lesnice-Vitošov, ev.č. 60104, organizaci VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.