pátek, 17 leden 2020 12:45

17. 1. 2020

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí ve věci žádosti organizace G E T s.r.o. o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem - Pískovna Dolní Lutyně - část Vrchy.

čtvrtek, 16 leden 2020 08:46

16.1.2020

Napsal(a)

Veřejná vyhláška -  doručení oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení navazujícího správního řízení ve věci žádosti organizace KARETA s.r.o., - o povolení hornické činnosti spočívající v pokračování dobývání ložiska stavebního kamene v dobývacím prostoru Ondřejovice, v k.ú. Ondřejovice

čtvrtek, 16 leden 2020 08:41

16.1.2020

Napsal(a)

Žádost o povolení hornické činnosti - Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska stavebního kamene v DP Ondřejovice (ev. č. 7 0494) - Pokračování těžby ložiska stavebního kamene v DP Ondřejovice

čtvrtek, 16 leden 2020 07:56

16.1.2020

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení oznámení řízení veřejnou vyhláškou o odstranění staveb v navazujícím správním řízení , k žádosti organizace OKD, a.s., týkající se odstranění staveb SO 01 jámová budova vtažné jámy .. , v k.ú. Staříč

čtvrtek, 16 leden 2020 07:29

16.1.2020

Napsal(a)

Žádost o odstranění stavby - týkající se odstranění staveb SO 01 - v k.ú. Staříč

středa, 15 leden 2020 10:42

15.1.2020

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení vyrozumění veřejnou vyhláškou o skončení dokazování ve správním řízení  k žádosti organizace OKD, a.s., ve věci povolení hornické činnosti - dobývání porubu č. 463 200 ve spojených slojích č. 463 + 461 ve 2.b kře dobývacího prostoru Louky

úterý, 14 leden 2020 09:27

14.1.20120

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení vyrozumění veřejnou vyhláškou o skončení dokazování ve správním řízení k žádosti organizace OKD, a.s., - ve věci povolení hornické činnosti - dobývání porubu č. 402 305 ve sloji č.40 ve 3. kře dobývacího prostoru Louky

pondělí, 13 leden 2020 13:37

13.1.2020

Napsal(a)

Oznámení ve smyslu § 36 odst.3 zák.č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),

o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Naposledy změněno pondělí, 13 leden 2020 13:43
pondělí, 13 leden 2020 12:10

13. 1. 2020

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti - přípravy výhradního ložiska černého uhlí pro porub č. 224 111 ražením důlních děl č. 224 131, 224 151, 224 151.2 a 224 151.3 ve sloji č. 24b v 1. kře dobývacích prostorů Darkov a  Louky, organizace OKD, a.s.

Naposledy změněno středa, 15 leden 2020 11:06
pondělí, 13 leden 2020 09:00

13.1.2020

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení vyrozumění o nepřiznání účasti v navazujícím správním řízení veřejnou vyhláškou - o povolení hornické činnosti spočívající v dobývání výhradního ložiska poruby č. 10 2431 a č. 10 2432 ve sloji č. 24, v 10.kře dobývacího prostoru Karviná - Doly I, v OKD, a.s., ČSA,  o vydání usnesení: