čtvrtek, 20 leden 2022 08:20

20.1.2021

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí k žádosti organizace OKD, a.s. ve věci povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Louky.

Naposledy změněno čtvrtek, 20 leden 2022 08:27
pátek, 14 leden 2022 10:48

14.1.2022

Napsal(a)

Žádost, VV - doručení oznámení k žádosti organizace Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. o odstranění stavby v k.ú. Staříč.

čtvrtek, 13 leden 2022 08:44

13.1.2022

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení oznámení k žádosti organizace Diamo, s.p. o odstranění stavby v lokalitě Sviadnov.

Naposledy změněno čtvrtek, 13 leden 2022 12:58
pondělí, 10 leden 2022 09:37

OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ BÁŇSKÁ INSPEKTORKA

Napsal(a)

Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ BÁŇSKÁ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO se sídlem v Praze

Posuzovány budou žádosti podané  do 31. ledna 2022, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.

Lhůta ke splnění povinnosti stanovená usnesením o přerušení správního řízení vydaným OBÚ pod č. j. SBS 22783/2017/OBÚ-06/33 ze dne 4. 5. 2021 ve věci stanovení dobývacího prostoru Bystřice nad Úhlavou, se prodlužuje do 30. 11. 2022.

čtvrtek, 25 listopad 2021 08:22

22.11.2021

Napsal(a)

Pokyny pro vstup do budovy úřadu.

Naposledy změněno čtvrtek, 25 listopad 2021 08:27
úterý, 19 říjen 2021 05:32

SBS 34888/2020/6

Napsal(a)

Č.j. SBS 34888/2020/2020/OBÚ-04/6 - Rozhodnutí veřejnou vyhláškou zrušení DP Most - organizace Palivový kombinát Ústí, státníí podnik 

čtvrtek, 23 září 2021 07:13

23.9.2021

Napsal(a)

Dne 27. 9. 2021 a 29.10. 2021 bude úřad uzavřen.