úterý, 18 únor 2020 14:27

18.2.2020

Napsal(a)

Oznámení o zahájení správního řízení o povolení hornické činnosti podle plánu otvírky, přípravy a dobývání v dobývacím prostoru Řípec a nařízení ústního jednání.

úterý, 18 únor 2020 10:47

18.2.2020

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou o povolení hornické činnosti - přípravy výhradního ložiska černého uhlí pro porub č. 402 206 ......ve sloji č. 40 ve 2.a kře dobývacího prostoru Louky, ve správním řízení k žádosti organizace OKD. a.s.

úterý, 18 únor 2020 06:54

18.2.2020

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou o povolení hornické činnosti - dobývání porubu č. 402 305 ve sloji č. 40 ve 3. kře dobývacího prostoru Louky, ve správním řízení k žádosti organizace OKD, a.s.

Naposledy změněno úterý, 18 únor 2020 06:59
pondělí, 17 únor 2020 09:53

SBS 38761/2019/ 17.2.2020

Napsal(a)

Rozhodnutí ve věci stanovení změny (rozšíření) dobývacího prostoru Litice nad Orlicí

Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ÚSTŘEDNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA ODDĚLENÍ VÝBUŠNIN ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU.

Posuzovány budou žádosti podané do 26. ÚNORA 2020, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.

úterý, 11 únor 2020 12:16

11.2.2020

Napsal(a)

Řízení o rozkladu podaném účastníky řízení proti usnesení Českého báňského úřadu č.j. SBS 21126/2019/ČBÚ-23/2 ze dne 24.9.2019.

Naposledy změněno úterý, 11 únor 2020 12:22
pátek, 07 únor 2020 11:36

7.2.2020

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení usnesení o zastavení řízení a oznámení o zrušení ústního jednání  dne 25.2.2020  veřejnou vyhláškou - v navazujícím správním řízení o odstranění staveb, k žádosti organizace OKD, a.s. - v k.ú. Staříč

úterý, 04 únor 2020 08:26

4.2.2020

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení navazujícího správního řízení ve věci žádosti organizace VÁPENKA VITOŠOV s.r.o., se sídlem č.p. 54, 789 01 Hrabová, o povolení hornické činnnosti v dobývacím prostoru Lesnice - Vitošov.

Naposledy změněno úterý, 04 únor 2020 08:39
úterý, 04 únor 2020 07:55

4.2.2020

Napsal(a)

Žádost o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Lesnice - Vitošov