Aktualizováno
pondělí, 23 červen 2014 11:53

K VI. konferenci IQmining.CZ 2014

Napsal(a)

Tisková zpráva č. 18

ig logo

Český báňský úřad, v Praze 23. června 2014.

Téma konference „Ochrana ložisek nerostů“ reagovalo na programové prohlášení vlády, kde se mj. uvádí: „Současná vláda zachová energetické suroviny pro budoucí generace a obhájí zájmy státu při stanovení podmínek těžby a využití nerostů.“

Ke zvolenému tématu se vyjádřili zástupci státní správy, profesní veřejnosti a hornického školství. Z celého spektra ekonomických, technických a sociálních aspektů souvisejících s ochranou ložisek nerostů, lze učinit tyto závěry:

-        I na počátku 21. století mají nerostné suroviny (zejména energetické suroviny, rudy, nerudy a stavební suroviny), vč. druhotných surovin zásadní roli v hospodářství všech ekonomik, české nevyjímaje.

-        V zájmu optimálního rozvoje české ekonomiky je třeba pamatovat na domácí nerostné suroviny.

-        Přístup státu a jeho požadavky na využitelnost ložisek, zejména u vyhrazených nerostů by měla formovat státní energetická koncepce a surovinová politika.

-        Hovoříme-li o nerostném bohatství je nutno vycházet z faktu, že specifickým rysem ložisek nerostných surovin je jejich neobnovitelnost a nepřemístitelnost.

-        Stát zabezpečuje ochranu prozkoumaných a vyhodnocených ložisek vyhrazených nerostů zejména prostřednictvím státní báňské správy.

-        Hospodárné využívání neobnovitelných ložisek vyhrazených nerostů závisí na tom, zda v současnosti vyhovují stávajícím bezpečnostním, technickým a ekonomickým podmínkám.

-        Ochrana ložisek vyhrazených nerostů je veřejným zájmem, z tohoto důvodu musí být nepřemístitelnost vyhrazených ložisek nerostů nadále respektována i v jiných řízeních týkajících se území a jeho využití.

 

iq 3MUDr. Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu Parlamentu ČR, 
při slavnostní zdravici účastníkům konference.

 

Číst 30012 krát
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Souhlasím
Nesouhlasím
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítám
Unknown
Unknown
Souhlasím
Odmítám