středa, 08 říjen 2014 12:49

K_podpisu dohody o spolupráci v oblasti podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací

Napsal(a)

Tisková zpráva č. 22

Český báňský úřad, Praha dne 8. října 2014

Dohodu o spolupráci v oblasti podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací podepsal předseda Českého báňského úřadu a předsedkyně Technologické agentury České republiky.

Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., předseda Českého báňského úřadu, a Ing. Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR, po podpisu dohody dne 7. října 2014 v Praze.

Zájem obou stran na řádném výkonu státní správy vedl k podpisu dohody o koordinaci postupu pro účelné vynakládání finančních prostředků v oblastech, ve kterých jsou obě strany gestory či spolugestory. Jedná se především o vládou schválené Národní priority orientovaného výzkumu.

Obě strany se dohodly na spolupráci o vzájemné informovanosti o přípravě zadávací dokumentace k veřejné soutěži, na přípravě a implementaci metodik pro hodnocení programů a na kontrolách projektů, ve kterých hrozí riziko duplicitního financování.

Číst 31128 krát