Vytisknout tuto stránku
středa, 22 říjen 2014 06:54

Poučení z významných hornických nehod

Napsal(a)

Tisková zpráva č. 23

Český báňský úřad, Praha dne 17. října 2014

XX. setkání zástupců státních báňských správ evropských zemí v irském Dublinu bylo tematicky zaměřeno na „Poučení z významných hornických nehod“. K aktuálnímu tématu setkání dne 9. října 2014 předseda Českého báňského úřadu přednesl příspěvek nazvaný „Legislativní změny po důlních otřesech“.

Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., informuje účastníky setkání o přijatých legislativních změnách, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů.

Příspěvky zaměřené na výsledky šetření mimořádných událostí v hornictví, společně s přijatými opatřeními, poskytly přítomným vrcholovým zástupcům státních báňských správ ze 13 evropských zemí neocenitelný zdroj informací pro jejich další legislativní činnost.

Číst 31268 krát