pátek, 24 říjen 2014 10:00

Ocenění předsedy Českého báňského úřadu

Napsal(a)

Tisková zpráva č. 24

 Český báňský úřad, Praha dne 24. října 2014

Ministr hospodářství Slovenské republiky přijal dne 20. října 2014 předsedu Českého báňského úřadu a udělil mu na návrh předsedy Hlavního báňského úřadu Slovenské republiky rezortní vyznamenání za aktivní mezinárodní spolupráci v legislativní činnosti a při vyšetřování mimořádných událostí v hornictví.

Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., přebírá pamětní medaili
z rukou Ing. Pavola Pavlisa, ministra hospodářství Slovenské republiky.

V oficiálním sdělení slovenského ministerstva hospodářství byly uvedeny tyto důvody ocenění předsedy Českého báňského úřadu: „Ivo Piegřímek sa osobne pričinil o dlhodobú a mimoriadne účelnú spoluprácu v oblasti aproximácie a harmonizácie banskej legislatívy s právom EÚ, aj dlhodobú a účinnú spoluprácu pri výkone banského dozoru, ako aj pri tvorbe banských a súvisiacich predpisov“.

Číst 32072 krát