úterý, 11 listopad 2014 13:59

Vedení Českého báňského úřadu na podzimním setkání těžařů

Napsal(a)

Tisková zpráva č. 27

 

Český báňský úřad; v Praze, dne 11. listopadu 2014

 

Předseda Českého báňského úřadu Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., přijal pozvání Těžební unie a dne 6. listopadu 2014 se zúčastnil podzimního setkání těžařů v Brně.

t 27 1

 

Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., předseda Českého báňského úřadu,
informuje členy Těžební unie o připravované změně horního zákona.

t 27 2

 

Ing. Antonín Taufer, CSc., ředitel kanceláře úřadu,
informuje o závěrech z jednání stálé pracovní skupiny pro těžební průmysl k návrhu EU
na snížení přípustných max. koncentrací NO, NO2  a CO v důlních větrech.


 

t 27 3
Ing. Martin Malíř, ředitel odboru Dobývání nerudních surovin a nakládání s výbušninami,

vysvětluje vztah katastrálního a horního zákona.

 

 

 

 

Číst 12394 krát