pondělí, 15 prosinec 2014 13:56

K předaným oceněním za zásluhy o české hornictví

Napsal(a)

Tisková zpráva č. 28

 

Český báňský úřad, Praha dne 15. prosince 2014

U příležitosti svátku sv. Barbory byly dne 11. prosince 2014 v sídle Českého báňského úřadu předány „Rezortní medaile Jiřího Agricoly“.

Hornický svátek je vždy považován za případ hodný zvláštního zřetele, proto rezortní medaile Jiřího Agricolly společně předali Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu, a Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., předseda Českého báňského úřadu.

 

Resortní medaili bylo oceněno 19 odborníků, kteří se zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužili o rozvoj hornictví. Jedná se zejména o pracovníky z organizací podléhajících dozoru státní báňské správy, ministerstev a ústředních orgánů zabývajících se hornictvím, jakož i pracovníků jiných odborů.

Zleva na snímku Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., předseda Českého báňského úřadu a Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu, při udělování „Rezortní medaile Jiřího Agricoly“ Ing. Ivanu Černému, ředitel pro výrobu a techniku RAKO-LUPKY, spol. s r.o., za přítomnosti Bc. Jana Sábela, předseda Odborového svazu pracovníků v hornictví, geologii a naftového průmyslu a JUDr. Václava Amorta, CSc., výkonný ředitel Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu.

Číst 31387 krát