Aktualizováno
úterý, 07 duben 2015 14:17

Státní báňská správa a aktuální báňská problematika

Napsal(a)

Na Jarním setkání těžařů Ing. Martin Štemberka, statutární náměstek, zhodnotil činnost státní báňské správy za rok 2014 ve vztahu k aktuální báňské problematice v České republice.

tk31

Ing. Martin Štemberka na Jarním setkání těžařů informuje členy Těžební unie.


Český báňský úřad na základě shromážděných poznatků v legislativní činnosti :

  • Zpracoval návrh přijatého zákona č. 259/2014 Sb. o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Analyzoval shromážděné poznatky a provedl přímou novelu vyhlášky č. 110/2014 Sb. kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb.
  • Navrhnul v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášku č. 123/2014 Sb., o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky.

Při správě úhrad z dobývacích prostorů a vydobytých nerostů obvodní báňské úřady za rok 2014:

  • Přijaly platby od 361 těžebních organizací za 949 dobývacích prostorů ve výši
    13 805 940,- Kč, vč. dodatečných plateb, penále, úroků a pokut. Platby byly rozděleny 918 oprávněným obcím.
  • Vybraly a ve prospěch státního rozpočtu odvedly 146 291 900,- Kč a 478 obcím rozdělily 438 874 990,- Kč. Na platbách se podílelo 224 organizací, které těžily na 509 dobývacích prostorech.

V roce 2014 při výkonu vrchního dozoru báňští inspektoři odpracovali 4 907 směn. Za zjištěné závady a nedostatky v průběhu kontrolní činnosti byly uloženy sankce:

  • ve správním řízení - 27 pokut v celkové výši 3 128 000,- Kč,
  • v blokovém řízení - 369 pokut v celkové výši 359 650,- Kč.

Správní činnost orgánů státní báňské správy byla vykonávána pro:

549 organizací s oprávněním k dobývání,

174 organizací specializující se na podzemní práce spočívající v hloubení jam a studní, na ražení štol a tunelů a na vytváření podzemních prostor o objemu větším než 300 m3 horniny,

112 organizací, které se specializují na vyhledávání a průzkum ložisek,

41 organizací s oprávněním na výkon trhacích prací

15 organizací vyrábějícím výbušniny,

1 373 organizací, které vykonávají některou z dalších činností,

133 právnickým nebo fyzickým osobám u podzemních objektů,

kterým bylo vydáno celkem 1 135 rozhodnutí resp. povolení a 1 973 dalších aktů týkajících se ohlášení nebo přerušení hornické činnosti.

Báňští inspektoři ověřili odbornou způsobilost u 689 fyzických osob pracujících nebo podnikajících v hornictví.

Pro jiné veřejnoprávní orgány a občany státní báňská správa vydala 3 606 vyjádření k umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, a 3 255 stanovisek k územně plánovací dokumentaci.  

Ve státní báňské správě (Český báňský úřad a 8 obvodních báňských úřadů) pracovalo 183 zaměstnanců (průměrný přepočtený evidenční stav) a ze státního rozpočtu bylo za rok 2014 vyčerpáno 125 645 055,- Kč.


 

Tisková zpráva č. 31

Český báňský úřad, Praha dne 7. dubna 2015

Číst 30374 krát
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Souhlasím
Nesouhlasím
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítám
Unknown
Unknown
Souhlasím
Odmítám