čtvrtek, 23 duben 2015 10:29

Státní báňská správa a aktuální problematika nakládání s výbušninami

Napsal(a)

Připravovaná a nově platná legislativa, novinky z oblasti výzkumu, vzdělávání a provozní praxe a bezpečné nakládání s výbušninami, byla hlavní témata programu semináře zaměřeného na aktuální problematiku nakládání s výbušninami v České republice.

 Seminář, který připravila státní báňská správa, zahájil dne 8. dubna 2015 v Tuchlovicích Ing. Martin Štemberka, statutární náměstek Českého báňského úřadu. Na úvod shrnul aktuální problematiku nakládání s výbušninami v České republice a činnost státní báňské správy v této oblasti  za rok 2014. Poděkoval také přítomným zástupcům organizací za dosažené výsledky v bezpečnosti práce při nakládání s výbušninami. V roce 2014, stejně jako v roce 2013, nedošlo při nakládání s výbušninami k žádnému smrtelnému úrazu. Zaznamenány byly celkem 2 mimořádné události, a to při zpracování výbušnin a při provádění trhacích prací v podzemí.

 

Ing. Martin Štemberka při zahájení celorepublikového semináře.

 

 

K aktuální právní úpravě výbušnin a munice na Slovensku vystoupil JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, předseda Hlavného banského úradu Slovenské republiky. Informoval také o důvodech komplexní úpravy nakládání s výbušninami a se střelivem, resp. municí, která byla dovršena zákonem č. 58/2014 Z.z., o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

JUDr. Ing. Peter Kúkelčík v průběhu přednášky
o postupu legislativních prací na právní úpravě výbušnin, střeliva a munice na Slovensku.

 

 

 

Jedním z hostů byl i plk. JUDr. Michal DLOUHÝ, Ph.D., ředitel Pyrotechnické služby Policie ČR, který ve svém příspěvku přiblížil činnost této specifické složky bezpečnostních sborů. Na vystoupení navázal plk. Mgr. Vladimír VOSKA z oddělení vedoucího psychologa Policejního prezidia Policie ČR, který seznámil účastníky s identifikací rizikových změn chování osob přicházejících do styku s výbušninami.

 

 

 

plk. JUDr. Michal DLOUHÝ, Ph.D., informuje o činnosti Pyrotechnické služby Policie ČR.

 

 

 

Zástupci státní báňské správy pak ve svých vystoupeních seznámili účastníky semináře zejména:

 

 • s novou právní úpravou prekurzorů výbušnin,
 • s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující nakládání s výbušninami v EU do českého právního řádu,
 • s pyrotechnickými výrobky, ohňostroji a ohňostrojnými pracemi v otázkách a odpovědích,
 • se sledovatelností výbušnin používaných v podzemí a na povrchu,
 • s výsledky a poznatky z kontrol přepravy výbušnin,
 • s významem náležitostí žádosti o povolení trhacích prací a jejich nejčastějšími nedostatky,
 • s požadavky na dokumentaci trhacích prací z hlediska základních náležitostí žádosti o povolení trhacích prací, jakož i základního předpokladu pro bezpečné provádění trhacích prací,
 • s významem bezvadného rozhodnutí o povolení trhacích prací - jako jedné ze základních jistot pro podnikání,
 • se základními požadavky na zdolávání závažných provozních nehod a na bezkolizní postup obvodního báňského úřadu při jejich šetření v organizacích, které používají výbušniny na povrchu a při ostatních činnostech.

 

 Z pohledu profesní veřejnosti zhodnotil navrhované novely předpisů upravující nakládání s výbušninami Ing. Petr VLČEK, prezident Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku. Další přednášející z akademické a profesní veřejnosti se zaměřili na novinky z výzkumu, vzdělávání a provozní praxe, jakými jsou:

 

 • sledovatelnost výbušnin a její SW realizace pro menší společnosti,
 • speciální přesně sekvenčně časované nálože pro řešení krizových situací,
 • výuka trhacích prací na HGF VŠB-TU Ostrava,
 • znecitlivění emulzních trhavin při odstřelech v podzemí/lomech,
 • optimalizace trhacích prací při ražbě Zahradnického tunelu za pomocí řízeného vrtání.

 

 K oblasti bezpečného nakládání s výbušninami byly předneseny příspěvky na téma:

 

 • trhací práce jako součást protiotřesové prevence,
 • bezpečnost při přepravě ADR třídy 1 po veřejných komunikacích,
 • otázka dodržování některých podmínek povolení trhacích prací při změně dodavatele trhacích prací.

 

 

Účastníci celorepublikového semináře k "nakládání s výbušninami".

 

 

 

Celorepublikového semináře se zúčastnilo, mimo přednášejících, 120 střelmistrů, technických vedoucích odstřelů a vedoucích trhacích prací z organizací, které nakládají s výbušninami.

 

 

 

Byly splněny stanovené cíle semináře, mezi které patřilo zejména:

 

 • rozšířit znalosti profesních zaměstnanců o nejnovější zkušenosti odborníků z celé republiky,
 • seznámit účastníky s připravovanou legislativou,
 • upozornit na vybraná ustanovení právních předpisů a technických norem,
 • seznámit účastníky s poznatky z kontrolní činnosti.

Tisková zpráva č. 33

Český báňský úřad, Praha 22. dubna 2015

Číst 30546 krát