čtvrtek, 23 duben 2015 10:51

Státní báňská správa a nové trendy v bezpečném provozování strojního zařízení

Napsal(a)

Ve dnech 16. - 17. dubna 2015 proběhla v Hotelu Sepetná VII. konference "Strojní zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jejich bezpečnost a nové trendy".

Přednášejícími byli zástupci obvodního báňského úřadu v Prievidzi, Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, Oblastního inspektorátu práce v Ostravě, těžebních a servisních organizací a státní báňské správy.

Příspěvky se zabývaly rozborem mimořádných událostí, bezpečností při práci, diagnostikou a údržbou strojních zařízení a novými trendy v bezpečném provozování strojního zařízení v hornictví.

Navíc hosté působící mimo oblast dozorovanou státní báňskou správou seznámili přítomné se situací v oblasti provozu vyhrazených technických zařízení zdvihacích, tlakových a plynových.

Konference se zúčastnilo 120 zástupců z celého širokého spektra organizací zabývajících se hornictvím a podzemním stavitelstvím, vč. zástupců z dodavatelských organizací zajišťující provoz strojních zařízení.

Konference přispěla k výměně zkušeností a poznatků profesních odborníků nabytých nejen v rámci České republiky, ale i z jiných zemí, a to zejména prostřednictvím příspěvku předneseného zástupcem slovenské státní báňské správy a dalších příspěvků přednesených zástupci organizací dodávajících technická zařízení na zahraniční trhy.

 

Ing. Miroslav TRČKA, obvodní báňský inspektor,
přednáší o požadavcích báňských předpisů na projektanta instalací strojních zařízení.

 

 Účastníci konference v průběhu přednášek.

 

Tisková zpráva č. 34

Český báňský úřad, Praha 22. dubna 2015

Číst 30714 krát