Vytisknout tuto stránku
čtvrtek, 30 duben 2015 13:43

Podpis memoranda

Napsal(a)

Podpis memoranda o vzájemné spolupráci Českého báňského úřadu a Odborového svazu Pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

K vyhodnocení plnění uzavřené dohody a k podpisu memoranda o další vzájemné spolupráci došlo na Českém báňském úřadě dne 23. dubna 2015.

Před podpisem memoranda Bc. Jan SÁBEL, předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (dále jen „OS PHGN“) a Ing. Martin ŠTEMBERKA, statutární náměstek Českého báňského úřadu, společně konstatovali, že přetrvávající nejistota v hornictví se nepochybně promítá i do dosažených výsledků ve smrtelné úrazovosti. V uplynulém roce při těžbě hnědého a černého uhlí došlo k nárůstu o 8 smrtelných úrazů více než v roce 2013.

 

tk36

Vlevo uprostřed Bc. Jan SÁBEL se zástupci OS PHGN. Naproti Ing. Martin ŠTEMBERKA s  představiteli Českého báňského úřadu při hodnocení spolupráce v průběhu roku 2014.

Při hodnocení plnění jednotlivých článků dohody, uzavřené v roce 1998, došlo i k hledání nových forem spolupráce, které by pomohly zvrátit nepříznivý vývoj smrtelné úrazovosti v hornictví. Rozšíření či prohloubení spolupráce se týká zejména následujících aktivit:

  • účast zástupce OS PHGN na generálních a specializovaných prověrkách,
  • odborné konzultace v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu na vyžádání OS PHGN,
  • účast zástupce státní báňské správy na školeních, seminářích, výborech BOZP pořádaných OS PHGN, vzájemná výměna informací o vývoji závažné, smrtelné úrazovosti a jiných mimořádných událostech,
  • poskytování informací o výsledcích šetření mimořádných událostí OS PHGN,
  • účast zástupce OS PHGN při závěrečném projednávání příčin smrtelných úrazů s organizacemi, ve kterých bylo zjištěno porušení bezpečnostních předpisů.

 

Tisková zpráva č. 35

Český báňský úřad, Praha dne 27. dubna 2015

Číst 30656 krát