úterý, 30 červen 2015 13:37

Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2014

Napsal(a)

logo cbu tiskUsnesením vlády České republiky č. 1058 ze dne 15.prosince 2014 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2015 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2015, bylo uloženo předsedovi Českého báňského úřadu zpracovat a předložit vládě České republiky „Zprávu o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2014“. Termín předložení zprávy k informaci vládě byl stanoven do 30. června. 2015.

„Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2014“ hodnotí stav bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu v organizacích, ve kterých vrchní dozor vykonává státní báňská správa.

Pozitivní zprávou je, že počet úrazů v roce 2014 v organizacích dozorovaných státní báňskou správou, byl nejnižší v historii. Meziroční mírný pokles počtu úrazů svědčí o stabilizaci vysoké úrovně bezpečnosti práce v dozorovaném resortu, která je i výsledkem intenzivního výkonu dozoru státní báňské správy.

Číst 29169 krát