úterý, 15 prosinec 2015 08:34

Předávání rezortní medaile Jiřího Agricoly

Napsal(a)

Český báňský úřad, Praha dne 14. prosince 2015

Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu, Ing. Martin Štemberka, předseda Českého báňského úřadu, Bc. Jan Sábel, předseda Odborového svazu pracovníků v hornictví, geologii a naftovém průmyslu, a Ing. Zdeněk Osner, CSc., předseda představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, při slavnostním udílení nejvyššího ocenění za zásluhy o české hornictví, rezortní medaile Jiřího Agricoly dne 8. prosince 2015.

V slavnostním projevu k vyznamenaným předseda Českého báňského úřadu připomněl zásluhy přítomných havířů, báňských inženýrů, těch, kteří objevují nové cesty i těch, kteří s hornickým srdcem prošlapávají ty staré, ocenil jejich přínosy v oblasti dobývání, jakož i zásluhy v zahlazování jeho následků, zásluhy prokázané v báňských provozech i při tvorbě báňské legislativy, při zlepšování pracovních podmínek a bezpečnosti práce i při udržování a šíření hornických tradic. „Všichni dnes ocenění přispěli významnou měrou k rozvoji českého hornictví, a my je tímto aktem ujišťujeme, že o jejich kvalitní práci víme, a že si jí vážíme“, uvedl předseda Českého báňského úřadu závěrem.

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst 25832 krát