úterý, 06 prosinec 2016 07:33

Mysli Bezpečně! Pracuj Bezpečně! Bezpečnost je Tvoje Odpovědnost!

Napsal(a)

jsou témata prvního celorepublikového semináře pro bezpečnostní techniky, který zahájí předseda Českého báňského úřadu a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce dne 8. února 2017 v Hotelu Astra v Tuchlovicích.

Situaci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v hornictví (BOZP) z pohledu shromážděných poznatků z kontrolní činnosti doplní další vrcholový zástupce – první místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů a zástupce Českého báňského úřadu. První obsahově ucelenou část semináře uzavře člen Rady vlády pro BOZP zhodnocením aktuálního vývoje v BOZP, ve spojitosti k činnosti, resp. postavení bezpečnostního technika.  

K posílení celkové kultury profesní veřejnosti, která si cení zdraví a přikládá velký význam BOZP, jakož i k podpoře změn chování zaměstnanců a zaměstnavatelů, vybídnou další přední významní odborníci. Manažerka pro evropské záležitosti provede účastníky semináře novými trendy v BOZP, hodnocení rizik v praktických příkladech přiblíží akademický pracovník z Univerzity Pardubice a problematiku kladení otázek v průběhu šetření pracovních úrazů ozřejmí psycholog z Policejního prezidia Policie ČR.

Představení osvědčených praktik a postupů prostřednictvím bezpečnostních techniků z předních těžebních organizací je předmětem dalších tří příspěvků třetí obsahově ucelené části semináře nazvané „Osvědčená praxe“.

Praktické výsledky v BOZP v příspěvku nazvaném „Od ocenění Zlatý Permon mezi Českých 100 Nejlepších“ představí vrcholový zástupce, který byl za ojedinělý přístup v těžební organizaci oceněn nejvyššími profesními oceněními a dále získal další významná celospolečenská ohodnocení.
K otázce „Jak dál v BOZP v roce 2017?“ v závěru semináře vystoupí ředitel odboru hornictví Českého báňského úřadu.

Cílem semináře je posloužit ke zlepšení informovanosti menších těžebních organizací, kde dochází k největšímu počtu pracovních úrazů při těžbě a úpravě nerostů. Rozbor příkladů, zejména osvědčených postupů by měl přispět k jejich dalšímu šíření, a ke zlepšování stavu v BOZP, jak každému zaměstnavateli ukládá zákoník práce.

 

Číst 15793 krát