úterý, 30 červenec 2019 12:48

Sdělení ke kontrolnímu závěru NKÚ 

Napsal(a)

V průběhu dne 29. července 2019 Nevyšší kontrolní úřad zveřejnil na https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/hospodareni-ceskeho-banskeho-uradu-je-bez-zavaznejsich-problemu-id10642/ kontrolní závěr hospodaření Českého báňského úřadu.

Kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu probíhala na Českém báňském úřadě v Praze ode dne 3. října 2018 do 16. dubna 2019. 
Předmětem kontroly bylo, jak Český báňský úřad plnil povinnosti související se správou úhrad z vydobytých nerostů a úhrad z dobývacího prostoru, vč. povinností spojených s nakládáním s majetkem státu (provoz a investice Českého báňského úřadu a 8 obvodních báňských úřadů). 

Kontrolní závěr „Český báňský úřad postupoval podle platných právních předpisů“ lze doplnit o dvě sdělení:
1. Český báňský úřad v oblasti nakládání s majetkem státu přijal doporučení Nejvyššího kontrolního úřadu po předchozí kontrole v roce 2001 a provedl systémová opatření, která mj. přinesla pozitivní výsledek dílčího kontrolního závěru – „bez závažnějších problémů.“
2. Odpovědným zaměstnancům státní báňské správy se v průběhu přechodného období podařilo v průběhu tří měsíců vytvořit nový informační systém úhrad, který zajistil druhý dílčí pozitivní výsledek kontroly „Při správě výnosů úhrad z dobývacích prostor a z vydobytých nerostů postupoval Český báňský úřad v souladu s horním zákonem a daňovým řádem.“ 

Ke kontrolnímu závěru nepochybně přispěl profesionální přístup všech kontrolujících. 

Předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka, Ph.D., ke kontrolním zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu uvedl: „Poděkování patří všem zaměstnancům státní báňské správy, kteří činnost úřadu v kontrolovaných oblastech zajišťují. Věřím, že zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu zvýší prestiž státní báňské správy.“

Číst 1675 krát Naposledy změněno úterý, 30 červenec 2019 13:32