Vytisknout tuto stránku
úterý, 17 prosinec 2019 14:55

Rezortní medaile Jiřího Agricoly

Napsal(a)

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka předali v reprezentativních prostorách Českého báňského úřadu dne 11. prosince 2019 osobnostem, které se zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužily o rozvoj hornictví, nejvyšší báňské ocenění, medaile Jiřího Agricoly. Vedle vyznamenaných se slavnostního aktu účastnili též jejich rodinní příslušníci, navrhovatelé oceněných a zástupci ZSDNP a OS PHGN, jako spoluzakladatelů rezortního ocenění. Mezi významnými hosty usedl též předseda ústředního báňského úřadu Polské republiky, pan Adam Mirek.

Předseda Českého báňského úřadu v úvodu slavnosti připomněl osobnost renesančního vědce, jehož jméno resortní medaile nese, zmínil hodnoty hornické práce a zdůraznil, že předávaným oceněním projevujeme uznání nejen vyznamenaným, ale všem, kteří havířskému cechu dělají čest.

Po skončení slavnostního udílení resortních medailí pozdravil přítomné místopředseda vlády, blahopřál vyznamenaným a zasvěceně promluvil o náročném oboru, kterému nositelé vyznamenání věnovali svůj talent a tvořivou sílu. Připomněl obtížnost a nebezpečnost hornické práce, s uznáním se vyslovil o schopnostech a úsilí těch, kteří se s přírodními překážkami potýkají, a ujistil přítomné o významu, jaký hornictví zaujímá v naší společnosti.

1

2 2019

3 2019

Letos vyznamenání obdrželi: RNDr. Lubomír Aron, Ing. Jiří Brabenec, Ph.D., Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Ing. Jiří Korbel, mgr. inż. Krzysztof Król, prof. Ing. Jindřich Lát, DrSc., Ing. Josef Moravec, Václav Mužík, Dušan Nekarda, Ing. Petr Stahl, Ing. Petr Stanislav, Ing. Libor Stebel, Ing. Vít Svatý, Petr Švehla, Ing. Petr Vidur a Ing. Pavel Zajíček.

Číst 2119 krát Naposledy změněno úterý, 17 prosinec 2019 15:21