Vytisknout tuto stránku
pondělí, 20 červenec 2020 19:22

Úřední sdělení držitelům průkazu odpalovače ohňostrojů

Napsal(a)
Dne 4. září 2020 končí lhůta ve které by měli všichni držitelé průkazu odpalovače ohňostrojů předložit Českému báňskému úřadu lékařský posudek prokazující zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky v kategoriích F4 a T2 (§ 37 odst. 1 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
V případě, že držitel průkazu odpalovače ohňostrojů v dané lhůtě Českému báňskému úřadu lékařský posudek nepředloží, rozhodne Český báňský úřad o zrušení osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky (§ 40 odst. 1 č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
Formulář pro lékařský posudek za účelem prodloužení platnosti osvědčení pro zacházení s pyrotechnickými výrobky je volně ke stažení na adrese http://www.cbusbs.cz/cs/pyrotechnicke-vyrobky
Číst 1781 krát