Vytisknout tuto stránku
pondělí, 28 prosinec 2020 10:58

NOVELA VYHLÁŠKY č. 298/2005 Sb.

Napsal(a)

images

Dne 1. ledna 2021 nabývá účinnosti vyhláška č. 549/2020, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis upravuje podmínky pro získání odborné způsobilosti regulovaných činností závodního, bezpečnostního technika a technického dozoru pro vedení důlních a podzemních děl.
Záměrem ČBÚ bylo upravit okruh případných uchazečů o tuto odbornou způsobilost rozšířením možností stanovených kvalifikačních požadavků, které musí pracovník splnit, o další technické obory. Důležitým kritériem bylo vyloučení negativního vlivu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu. Novelou bylo reagováno na stávající situaci v oblasti trhu práce a na aktuální stav v oblasti báňského a technického školství obecně.

Další informace naleznete zde: KOMENTÁŘ K NOVELE VYHLÁŠKY č. 298/2005 Sb.

Číst 3515 krát Naposledy změněno pondělí, 11 leden 2021 10:22