SBS_47611/2020/8_Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, na základě kterých bude vydáno rozhodnutí o povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu pro stavební práce „Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská“