OBÚ se sídlem v Ostravě

OBÚ se sídlem v Ostravě (5)

středa, 27 leden 2021 09:24

27. 1. 2021

Napsal(a)

Vyrozumění o zrušení termínu ústního jednání a výzva k vyjádření k žádosti organizace Písek Ostrava s.r.o. o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Polanka nad Odrou.

středa, 20 leden 2021 06:16

20. 1. 2021

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení usnesení o stanovení lhůty, ve které je možno se vyjádřit k podkladům meritorního rozhodnutí ve správním řízení k žádosti společnosti OKD, a. s., ve věci odstranění staveb označených pod souhrnným názvem - "DEMOLIČNÍ VÝMĚRY - OBJEKTY BÝVALÉ ÚPRAVNY UHLÍ LAZY" v k.ú. Lazy u Orlové.

Naposledy změněno středa, 20 leden 2021 06:29
středa, 20 leden 2021 05:43

20. 1. 2021

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení usnesení o stanovení lhůty ve které je možno se vyjádřit k podkladům meritorního rozhodnutí ve správním řízení k žádosti společnosti OKD, a.s. ve věci odstranění staveb označených pod souhrnným názvem "DEMOLIČNÍ VÝMĚRY - OBJEKTY BÝVALÉ ÚPRAVNY UHLÍ LAZY" v k.ú. Lazy u Orlové. 

Naposledy změněno středa, 20 leden 2021 05:49
úterý, 19 leden 2021 10:30

19. 1. 2021

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení oznámení o zahájení správ. řízení a nařízení ústního jednání ve věci žádosti org. OKD, a.s. o povolení h.č. - přípravy porubu č. 463 206 ve 2.b kře dobývacího prostoru Louky, v OKD, a.s. 

čtvrtek, 14 leden 2021 09:43

14. 1. 2021

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti k žádosti organizace OKD, a.s. v dobývacím prostoru Louky.