19. 2. 2021

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí k žádosti organizace OKD, a.s. o povolení odstranění staveb v k.ú. Lazy u Orlové.