19. 2. 2021

Usnesení k správnímu řízení ve věci žádosti organizace Písek Ostrava s.r.o.  o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Polanka nad Odrou.