6. 4. 2021

Veřejná vyhláška - doručení oznamení k žádosti organizace OKD, a.s. ve věci povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Louky.