12.5.2020

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Ondřejovice, k žádosti organizace KARETA s.r.o.