22.5.2020

Veřejná vyhláška, Sdělení o podaném odvolání, Odvolání k žádosti org. OKD, a.s. ve věci povolení h.č. v dobývacím prostoru Darkov.