4.6.2020

Žádost, Veřejná vyhláška - doručení oznámení k žadosti organizace OKD, a.s. ve věci povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Darkov.