18.6.2020

Žádost, Veřejná vyhláška - doručení oznamení ve věci žádosti organizace OKD, a.s. o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Louky.