18.6.2020

Žádost, VV - doručení oznámení ve věci žádosti organizace OKD, a.s. o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Louky.