26.6.2020

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Louky, organizace OKD, a.s.