23.7.2020

Veřejná vyhláška, Oznámení navazujícího správního řízení o odstranění stavby, Žádost o odstranění stavby SO - Těžní věž vtažné jámy č. I/2 (budova č. 29) na pozemku p.č. 5111/1 a 5111/26 v k.ú. Sviadnov, organizace OKD, a.s.