24.7.2020

Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení správního řízení, Žádost o povolení h.č. spočívající v přípravě porubu č. 292 207, ve sloji č. 29b v.I. ve 2.a kře dobývacího prostoru Louky v OKD, a.s.