11.9.2020

Veřejná vyhláška - vyrozumění k žádosti organizace OKD, a.s. ve věci povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Louky.