11. 1. 2021

Veřejná vyhláška - doručení vyrozumění o skončení dokazování ve správním řízení k žádosti organizace OKD, a.s.  ve věci povolení h.č. - dobývání porubu č. 463 200/1 ve sloji č. 463+461, ve 2.b kře dobývacího prostoru Louky, v OKD, a.s.