14. 1. 2021

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti k žádosti organizace OKD, a.s. v dobývacím prostoru Louky.