OBÚ se sídlem v Mostě

OBÚ se sídlem v Mostě (1)

čtvrtek, 14 leden 2021 09:44

Oznámení veřejnou vyhláškou

Napsal(a)

Č.j. SBS 34888/2020/OBÚ-04/3 Oznámení veřejnou vyhláškou - pokračování správního řízení ve věci žádosti po jeho přerušení o zrušení DP Most podle dokumentace ,,Návrh na zrušení DP Most" - organizace Palivový kombinát Ústí, státní podnik