OBÚ se sídlem v Mostě

OBÚ se sídlem v Mostě (1)

č.j. SBS 34173/2020/OBÚ-04 - Žádost o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Braňany II dle plánu otvírky, přípravy a dobývání ložiska bentonitu DP Braňany II (Lom Černý Vrch) č.j. SBS 34173/2020/OBÚ-04/1- Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení správního řízení podle ustanovení § 44 zák. č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o povolení hornické činnosti podle plánu otvírky, přípravy a dobývání ložiska bentonitu v dobývacím prostoru Braňany II ( Lom Černý Vrch) a nařízení ústního jednání

Naposledy změněno úterý, 15 září 2020 05:52