15.9. 2020 Žádost o pov. hornické činnosti v dobývacím prostoru Braňany II dle plánu otvírky, přípravy vdobývání ložiska bentonitu DP Braňany II (LomČerný Vrch)

č.j. SBS  34173/2020/OBÚ-04 - Žádost o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Braňany II dle plánu otvírky, přípravy a dobývání ložiska bentonitu DP Braňany II (Lom Černý Vrch)

 

č.j. SBS 34173/2020/OBÚ-04/1- Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení správního řízení podle ustanovení  § 44 zák. č. 500/2004., správní  řád, ve znění pozdějších předpisů, o povolení hornické činnosti podle plánu otvírky, přípravy a dobývání ložiska bentonitu v dobývacím prostoru Braňany II ( Lom Černý Vrch) a nařízení ústního jednání

 

 

Naposledy změněno úterý, 15 září 2020 05:52