Omezení provozu Obvodního báňského úřadu se sídlem v Plzni

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a v návaznosti na vyhlášení karanténního stavu vládou ČR v celé České republice, je omezen provoz Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského - viz příloha