OBÚ Sokolov - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení hornické činnosti

Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení hornické činnosti - otvírky, přípravy a dobývání na výhradním ložisku lithiové rudy Horní Slavkov - odkaliště, číslo ložiska 3268600, dle dokumentace "POPD Horní Slavkov"