OBÚ Sokolov - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení hornické činnosti

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení hornické činnosti - otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska hnědého uhlí "Lom Jiří 2030"