3.6.2020/ SBS 16832/2020

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení ČPHZ - dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu pro lokalitu lomu Čeperka II. - IV. etapa v k.ú. Čeperka + žádost o povolení ČPHZ