ZPRÁVY O ČINNOSTI ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU A OBVODNÍCH BÁŇSKÝCH ÚŘADŮ

Zpráva o činnosti orgánů SBS za rok se zpracovává na základě usnesení vlády o plánu nelegislativních úkolů vlády na příslušné období. Zpráva o činnosti zahrnuje také obecnou informaci o výsledcích kontrol dle zákona č. 255/2012 Sb. (kontrolní řád). Přílohu Zprávy o činnosti tvoří Informace o stavu bezpečnosti v hornictví a při nakládání s výbušninami (dle § 40 odst. 6 písm. c zákona č. 61/1988 Sb.).

Naposledy změněno úterý, 03 srpen 2021 07:08
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline