Nabídka služebních a pracovních míst

Nabídka služebních a pracovních míst (1)

Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ÚSTŘEDNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA ODDĚLENÍ VÝBUŠNIN ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU.Posuzovány budou žádosti podané30. ŘÍJNA 2020 , tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.