Vytisknout tuto stránku

Katastr nemovitostí – dobývací prostory

 Z důvodu množství dotazů týkajících se existence dobývacích prostorů pro těžbu nerostných surovin ve výpisu v katastru nemovitosti na jednotlivých pozemcích podáváme tuto informaci.

Vlastníkům pozemků a nemovitostí se v žádném případě nemění práva ani povinnosti, pouze je výpis z katastru nemovitostí rozšířen o současný stav ve vztahu k dobývacím prostorům.

V rámci rozšíření informací vedených v katastru nemovitostí, a tím poskytnutí komplexnějšího přehledu o území, přistoupil Český báňský úřad v součinnosti s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním k digitalizaci prostorového vymezení dobývacích prostorů a doplnění údajů vztahujících se k ochraně nerostného bohatství.

Z praktického hlediska se v poznámce výpisu z katastru nemovitostí k danému pozemku eviduje mimo jiné upozornění na skutečnost, že se pozemek nachází v dobývacím prostoru, který byl stanoven v rámci správního řízení (mnohdy byly stanovené v 60 - tých letech minulého století).

Naposledy změněno pátek, 26 březen 2021 12:28