PERSONALISTA/ PERSONALISTKA ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU

Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo PERSONALISTA/ PERSONALISTKA ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU. Posuzovány budou žádosti podané do 26. ÚNORA 2021, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.