REFERENT/KA BÁŇSKÉ SPRÁVY OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO

Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo

REFERENT/KA BÁŇSKÉ SPRÁVY OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO se sídlem v Praze.

Posuzovány budou žádosti podané  do 30. ZÁŘÍ 2020, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.