Aktualizováno
Ostatní

Ostatní (17)

pondělí, 14 únor 2022 07:14

Oznámení na protiprávní jednání - OBÚ

Napsal(a)

Podání podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, lze učinit písemně prostřednictvím tomuto účelu určené schránky nebo prostřednictvím emailové adresy, případně ústním podáním (osobně nebo telefonicky). Informace o umístění schránek, e-mailové adresy a telefonní čísla pro jednotlivé obvodní báňské úřady: OBÚ v Praze Schránka pro písemná podání je umístěna na budově Českého báňského úřadu, v níž má sídlo rovněž i OBÚ v Praze (vedle dveří z…

Naposledy změněno pondělí, 14 únor 2022 09:04
pondělí, 22 listopad 2021 11:33

Zneplatněné služební průkazy zaměstnanců SBS

Napsal(a)

Služební průkaz státního zaměstnance č. 153693900 vydaný 1.11.2019, z důvodu ztráty neplatný od 7. 1. 2022. Služební průkaz státního zaměstnance č. 161914699 vydaný 1.11.2019, z důvodu odcizení neplatný od 5.10.2021.

Naposledy změněno středa, 12 leden 2022 08:18

Orgány státní báňské správy jsou často dotazovány těžebními organizacemi i fyzickými osobami na možnost získat nezbytnou kvalifikaci pro výkon odborných povolání v oblasti hornictví. Těžba nerostných surovin jakožto tradiční obor lidské činnosti je z hlediska národohospodářského základním předpokladem pro zásobování trhu stavebními hmotami, kovovými materiály i energetickými surovinami. Bez přísunu těchto komodit by - při současném stavu poznání a společenského rozvoje- byla dříve či později ekonomika každé vyspělé země zásadně ohrožena. Dobývání nerostných surovin, má-li být prováděno odborně a bezpečně,…

Naposledy změněno pondělí, 24 kvě 2021 07:11
pátek, 26 březen 2021 12:27

Katastr nemovitostí – dobývací prostory

Napsal(a)

 Z důvodu množství dotazů týkajících se existence dobývacích prostorů pro těžbu nerostných surovin ve výpisu v katastru nemovitosti na jednotlivých pozemcích podáváme tuto informaci. Vlastníkům pozemků a nemovitostí se v žádném případě nemění práva ani povinnosti, pouze je výpis z katastru nemovitostí rozšířen o současný stav ve vztahu k dobývacím prostorům. V rámci rozšíření informací vedených v katastru nemovitostí, a tím poskytnutí komplexnějšího přehledu o území, přistoupil Český báňský úřad v součinnosti s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním k digitalizaci prostorového vymezení dobývacích prostorů a doplnění…

Naposledy změněno pátek, 26 březen 2021 12:28

Z důvodu prevence šíření nákazy koronavirem bude periodické přezkoušení odborné způsobilosti orgány státní báňské správy prováděno až po skončení nouzového stavu, což je podmíněno včasným podáním žádosti před marným uplynutím lhůty pro přezkoušení vztahující se k příslušnému osvědčení. V případě, že by byl z tohoto důvodu překročen termín platnosti osvědčení, považuje se původní zkouška za platnou do nejbližšího možného termínu přezkoušení stanoveného po skončení nouzového stavu. O tomto termínu bude žadatel včas vyrozuměn.Totéž platí i pro ověřování…

pondělí, 11 leden 2021 10:54

KOMENTÁŘ K VEŘEJNÉMU PORTÁLU SBS

Napsal(a)

ČBÚ zavedl možnost elektronické komunikace s orgány státní báňské správy (SBS) v elektronické podobě, který je publikován do internetu prostřednictvím Veřejného portálu SBS, a tak je dostupný veřejnosti, což v praxi znamená, že je nově všem (hornickým organizacím i (podnikajícím) fyzickým osobám) umožněno podávat většinu žádostí a (o)hlášení ČBÚ nebo obvodním báňským úřadům (OBÚ).[1] Veřejný portál SBS je napojen na nový interní agendový informační systém (AIS) SBS, díky čemuž mohou být podání učiněná přes portál zpracovávána oprávněnými úředními osobami na ČBÚ i…

Naposledy změněno středa, 20 leden 2021 11:48

  Název Český báňský úřad    podřízený orgán: obvodní báňský úřad pro území ……... dle místní příslušnosti Důvod a způsob založení Český báňský úřad (ČBÚ) je ústředním orgánem státní správy dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Český báňský úřad řídí výkon státní báňské správy (SBS) a činnost obvodních báňských úřadů (OBÚ), a to na základě zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské…

Naposledy změněno čtvrtek, 15 červenec 2021 14:02
středa, 03 duben 2019 10:47

Iniciativa MV

Napsal(a)

V rámci snahy o zlepšování právního prostředí zabezpečuje Ministerstvo vnitra ČR iniciativu nazvanou: „Věnujte 10 minut pro zlepšení právního prostředí v ČR“. Tato iniciativa je určena pro všechny občany a zástupce nejrůznějších organizací, kteří se chtějí vyjádřit k právním předpisům České republiky a navrhnout jejich zlepšení. Cílem je snížit zatížení ve všech sférách společenského života plynoucí z právních předpisů a celkově zjednodušit a zlepšit právní prostředí v České republice. Potřebné informace jsou k dispozici na www.mvcr.cz/10minut.

Naposledy změněno středa, 03 duben 2019 10:49
úterý, 02 duben 2019 13:15

Věcná příslušnost

Napsal(a)

Český báňský úřad je ústředním orgánem státní správy. V jeho čele stojí předseda. Činnost Českého báňského úřadu je vymezena v celé řadě právních předpisů. Zásadním ustanovením je v této souvislosti § 40 zákona č. 61/1988 Sb., podle kterého Český báňský úřad zejména: -plní úkoly vrchního dozoru orgánů státní báňské správy; -řídí výkon státní báňské správy a činnost obvodních báňských úřadů a rozhoduje o odvoláních proti jejich rozhodnutím a povoluje nabývání, předávání, vývoz, dovoz a tranzit výbušnin; -ukládá…

Naposledy změněno pátek, 05 duben 2019 14:19
úterý, 12 březen 2019 11:03

Oznámení na protiprávní jednání

Napsal(a)

Schránka pro písemná podání učiněná podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, je umístěna na budově Českého báňského úřadu vedle dveří z Haštalské ulice. Pověřeným prošetřovatelem státní báňské správy na ČBÚ v Praze je pí Mgr. Michaela Hluchníková, personalistka.  Pro e-mailová podání učiněná podle cit. nařízení vlády č. 145/2015 Sb. je zřízena e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefonická podání lze učinit na tel. 221 775 356.  Tato e-mailová adresa je…

Naposledy změněno pondělí, 14 únor 2022 09:00
čtvrtek, 14 únor 2019 09:36

Veřejné zakázky

Napsal(a)

Veřejné zakázky Českého báňského úřadu jsou uveřejňovány na profilu zadavatele. Český báňský úřad využívá e-tržiště NEN. Smlouvy s hodnotou předmětu alespoň 50 tis. Kč bez DPH se zveřejňují v Registru smluv.

Rámcová dohoda o spolupráci mezi SÚIP a ČBÚ Regionalní_dohoda_mezi_OIP_v_Brně_a_OBU_v_Brně.pdf Regionalní_dohoda_mezi_OIP_v_Hradci_Kralové_a_OBU_v_Hradci_Kralové.pdf Regionální_dohoda_mezi_OIP_v_Českých_Budějovicích_a_OBÚ_v_Liberci.pdf Regionální_dohoda_mezi_OIP_v_Ústí_nad_Labem_a_OBÚ_v_Liberci.pdf Regionalni_dohoda_mezi_OIP_v_Ústí_nad_Labem_a_OBÚ_v_Mostě.pdf Regionální_dohoda_mezi_OIP_v_Ostravě_a_OBÚ_v_Ostravě.pdf Regionální_dohoda_mezi_OIP_v_Českých_Budějovicích_a_OBÚ_v_Plzni.pdf Regionální_dohoda_mezi_OIP_v_Plzni_a_OBÚ_v_Plzni.pdf Regionální_dohoda_mezi_OIP_pro_Hlavní_město_Prahu_v_Praze_a_OBÚ_v_Praze.pdf Regionální_dohoda_mezi_OIP_pro_Středočeský_kraj_v_Praze_a_OBÚ_v_Praze.pdf Regionální_dohoda_mezi_OIP_v_Plzni_a_OBÚ_v_Sokolově.pdf Příloha_k_Regionální_dohodě_mezi_OIP_v_Plzni_a_OBÚ_v_Sokolově.pdf

Naposledy změněno pondělí, 08 duben 2019 08:34
středa, 30 leden 2019 10:50

E-podatelna

Napsal(a)

Elektronická podatelna je určená pro zasílání dokumentů podepsaných elektronickým podpisem, příp. označených elektronickou pečetí. Adresy podatelen Českého báňského úřadu a jednotlivých obvodních báňských úřadů jsou tyto: Český báňský úřad - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. OBÚ se sídlem v Brně - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. OBÚ se sídlem v Praze - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. OBÚ se sídlem v Liberci - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. OBÚ se sídlem v Mostě - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. OBÚ se sídlem v Ostravě - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. OBÚ se sídlem v Plzni - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. OBÚ se sídlem v…

Naposledy změněno středa, 03 duben 2019 07:59
čtvrtek, 17 leden 2019 11:16

Návrhy na ocenění

Napsal(a)
čtvrtek, 17 leden 2019 11:15

Hornická ročenka

Napsal(a)
čtvrtek, 17 leden 2019 11:15

Dočasné a příležitostní poskytování služeb

Napsal(a)

Formulář je k dispozici ke stažení v podobě následujícího dokumentu ve formátu pro program MS Word (přípona .docx). Formulář: oznámení o dočasném či příležitostném poskytování služeb

Naposledy změněno pátek, 01 únor 2019 09:24
čtvrtek, 17 leden 2019 11:14

Uznávání odborné kvalifikace (EU)

Napsal(a)

Český báňský úřad na základě zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) je uznávacím orgánem. Formuláře: Žádost o uznání odborné kvalifikace (EU) Oznámení o dočasném či příležitostném poskytování služeb (EU) Formulář je k dispozici ke stažení v podobě následujícího dokumentu ve formátu pro program MS Word (přípona .docx).  

Naposledy změněno pondělí, 08 duben 2019 12:29
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Souhlasím
Nesouhlasím
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítám
Unknown
Unknown
Souhlasím
Odmítám