Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

Bc. Ing. Libor Hroch
Předseda

zivotopis

Působnost

 • Kontaktní informace:

  Adresa:
  Veleslavínova 18
  P.O. BOX 103
  702 00 Ostrava
  Mail: podatelna.ostrava@cbusbs.cz

  Datová schránka: da5adv2
  Telefon: 596 100 211

 • Úřední hodiny úřadu

  Český báňský úřad v návaznosti na usnesení vlády č. 217 ze dne 15. března 2020 stanovuje s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. k zajištění chodu státní báňské správy úřední hodiny takto: pondělí od 8:00 hod. do 11:00 hod. a středa od 8:00 hod. do 11:00 hod.

 • Úřední hodiny podatelny

  Český báňský úřad v návaznosti na usnesení vlády č. 217 ze dne 15. března 2020 stanovuje s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. k zajištění chodu státní báňské správy úřední hodiny takto: pondělí od 8:00 hod. do 11:00 hod. a středa od 8:00 hod. do 11:00 hod.

Vedoucí oddělení povrchového dobývání
Ing. Ivo Teichmann
tel. 596 100 230
ivo.teichmann@cbusbs.cz

Vedoucí oddělení hlubinného dobývání
Ing. Zdeněk Nelhybel
tel. 596 100 240
zdenek.nelhybel@cbusbs.cz


Schránka pro písemná podání učiněná podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, je umístěna na dveřích budovy OBÚ. Pověřeným prošetřovatelem Státní báňské správy ČR na OBÚ v Ostravě je Ing. Zdeněk Nelhybel. Pro e-mailová podání učiněná podle cit. nařízení vlády č. 145/2015 Sb. je zřízena e-mailová adresa: ombudsman.ostrava@cbusbs.cz

Budova