Věda a výzkum

Český báňský úřad v souladu s § 40 odst. 4 písm. g) zákona 61/1988 Sb. řídí a koordinuje vědu a výzkum v oblasti působnosti státní báňské správy. Výzkumné projekty jsou financované ze státních prostředků a mají nesporný přínos jak pro řídící a rozhodovací procesy, tak i pro legislativní a kontrolní činnost orgánů státní báňské správy.

Český báňský úřad uplatňuje své výzkumné potřeby v rámci programu Technologické agentury ČR-BETA 2 na období let 2017 - 2021. V roce 2019 byl ukončen projekt TITSCBU701 „Výzkum složení ovzduší při HČ a ČPHZ pro stanovení minimálního objemového průtoku větrů“. V realizaci nebo v přípravě jsou tyto výzkumné potřeby:

V realizaci:

  • [TITVCBU913] Nasazení tunelovací metody ražení pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů v podmínkách České republiky - technické a legislativní řešení,
  • [TITSCBU908] Výzkum vlivu postupného zatápění karvinské dílčí pánve OKR důlní vodou s vysokou salinitou na ohrožení krajiny dotčené těžbou uhlí a stabilitu HDD.

V přípravě:

  • [TICBU0005] Stanovení optimální sestavy (varianty) uspořádání lutnového tahu pro zajištění stanoveného minimálního průtoku větrů pro ražbu důlních děl při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

 Ukončené:

  • [TITSCBU701] „Výzkum složení ovzduší při HČ a ČPHZ pro stanovení minimálního objemového průtoku větrů“.

Výstupy z projektu :

v příloze naleznete soubory:

1 - Stanovení postupu zjišťování koncentrací CO a NOx produkovaných vznětovými motory do podzemních prostor (tunely) nebo důlních děl, (v příloze)

2 - Stanovení potřebného objemového průtoku větrů pro ředění koncentrací CO při ražbě velkoprofilových podzemních prostor a důlních děl, software. (v příloze)

3 - Specializovaný software pro výpočet separátního větrání důlních a podzemních děl.


 Postup pro zpracování a uplatnění výsledku výzkumu a vývoje typu „Nmet – Certifikovaná metodika“ v oblasti působnosti státní báňské správy (viz příloha OP 8/2013)

Naposledy změněno středa, 22 září 2021 06:49
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline