Nařízení

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

Dne 1. 3. 2017 vstupují v platnost "NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/214, 2017/215 a 2017/216 všechny ze dne 30. listopadu 2016, kterými se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hliníkového prášku, hexahydrátu hořečnatého a hořčíkového prášku do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II".

(Text s významem pro EHP)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 naleznete pod odkazem:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 98/2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání a o přenesení pravomoci podle tohoto nařízení ze dne 28.2. 2017.

 

 Zpráva komise o uplatňování nařízení EP a R (EU) č. 98/2013

Naposledy změněno úterý, 15 leden 2019 15:14